Tootekataloog

Garantii ja kaupade tagastamine

 • Kaupade tagastamine

  Tooted võib tagastada 14 päeva jooksul alates kaupade üleandmisest. Kaupade tagastamisel on tingimata vajalik esitada selle soetamise dokument ja tagastatav kaup peab vastama järgmistele tingimustele:

  • iga tagastatav toode tuleb esitada kahjustamata originaalpakendis;
  • tooteid ei ole kasutatud;
  • kaup ei ole rikutud;
  • kaupadelt ei ole eemaldatud originaalsilte (kaitsekile, etiketid jne);
  • tagastatavad kaubad on terviklik komplekt ja neid on võimalik edasi müüa.

  Juhul, kui kaupade tagastamise põhjuseks on nende ebasobiv kvaliteet, kohustub müüja asendama ebakvaliteetse toote.

   

  Garantii alla kuuluv remont

  Kõikidele pakutavatele toodetele kehtib tootja poolt garantiiaeg. Kui parandusele kuuluv toode mahub garantiiaja alla, on garantiiremont tasuta.

  Garantii kehtib ainult siis, kui ei ole rikutud nimetatud kaupade kasutustingimusi ja juhiseid nende kasutamiseks. Kui ostja soovib tagastada toote selle puuduliku kvaliteedi tõttu või kaupade rikutusega seoses, siis iga sellise juhtumi puhul lisandub selle tõestamiseks ja ekspertiisi saatmiseks teenustasu. Võimalike arusaamatuste vältimsieks, lugege palun hoolikalt toodetega kaasasolevat kasutusjuhendit.

  Palume pöörata tähelepanu sellele, et garantii ei kehti defektsetele elektroonilistele seadmetele, kui need defektid on põhjustanud:

  • seadme väärkasutus;
  • elektrivõrgu eikked;
  • lühise põhjustanud võõrkehad;
  • kui seadmetel on kasutatud selleks mitte ette nähtud objekte, nt kemikaale;
  • garantii ei kehti ka seadme sellistele osadele, mis kuluvad tavapärase seadme kasutamise tõttu ja mille kasutusiga sõltub seadme kasutamise sagedusest – lambid, klaasist osad, keraamika, kumm, tekstiil ja paber;
  • garantii ei kehti ka juhul, kui seadme paranduse on teinud selleks mitte volitatud isik.

  Kauba kohaletoimetamise järgeselt on garantiiremondi ajal on vajalik esitada oma ostutšekk ja kaupade garantiikaart. Pöörake tähelepanu, et kõik kulud, mis on seotud kaupade transpordiga grantiiremonti teostavasse asutustesse ja sealt tagasi, tasub Ostja.

   

  Vaidluste lahendamine

  Kui teil on tekkinud lahendamata probleem Hairfree e-poest ostetud kaubaga, palun esitage kaebus elektrooniliselt EGS kodulehel: http://ec.europa.eu/odr/