Preču katalogs

Garantijas apkalpošana un preču atpakaļatdošana

 • Preču atpakaļatdošana

  Preces var atdot atpakaļ 14 dienu laikā no preču piegādes dienas. Atdodot atpakaļ preces, jāuzrāda preču iegādes dokumenti un jāievēro šādi noteikumi:

  • katra atpakaļ atdodamā prece ir oriģinālā un nebojātā iepakojumā;
  • preces netika lietotas;
  • preces nebija sabojātas;
  • no precēm nebija noņemtas oriģinālās etiķetes (aizsargplēves, etiķetes u. c.);
  • atdodamās atpakaļ preces ir pilnas komplektācijas un tās saglabājušas savu prečskatu.

  Ja preces atpakaļatdošanas iemesls ir neapmierinoša kvalitāte, pārdevējs uzņemas saistības apmainīt preci pret analoģisku.

   

  Garantijas apkalpošana

  Visām precēm ir spēkā ražotāju noteiktie garantijas termiņi. Ja preces sabojājušās garantijas laikā, garantijas remontu veic bez maksas.

  Garantijas saistības ir spēkā tikai tad, ja nav pārkāpti preces ekspluatēšanas noteikumi, kuri norādīti preces lietošanas instrukcijā. Ja pircējs atdod atpakaļ kvalitatīvas, nebojātas preces, tiek iekasēta apkalpošanas maksu par katru šādu preču atpakaļatdošanas gadījumu. Lai izvairītos no pārpratumiem, obligāti lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt preces ekspluatēšanas instrukciju.

  Lūdzam pievērst uzmanību, ka garantija neattiecas uz sadzīves elektroierīču defektiem, kas radušies:

  • tos lietojot neatbilstoši mērķim;
  • elektriskās strāvas piegādes tīklu traucējumu dēļ;
  • nepiederošu objektu radīto īssavienojumu dēļ;
  • tam neparedzētu ķīmisko vielu izmantošanas dēļ;
  • kā arī daļām, kuras normāli nolietojas, izmantojot ierīci, un kuru darba ilgums ir atkarīgs no ierīces ekspluatēšanas intensitātes – lampām, daļām no stikla, keramikas, gumijas, tekstilmateriāla un papīra;
  • ja ierīci laboja tam nepilnvarota persona.

  Nododot preci garantijas remontā, obligāti uzrādiet preces pirkšanas dokumentu un preces garantijas talonu. Pievēršam uzmanību, ka visus ar preces transportēšanu uz garantijas apkalpošanas centru un no tā saistītus izdevumus samaksā Pircējs.

   

  Strīdu izšķiršana

  Ja jums ir pretenzijas ar mūsu interneta veikalā iegādāto preci, lūdzu, aizpildiet strīdu izšķiršanas formu tiešsaitē uz EGS platformas:  http://ec.europa.eu/odr/